تماس با ما

آدرس ما

گیتی پخش رایانه
گیتی پخش رایانه
یزد بلوار صدوقی جنوبی روبروی بانک ملی
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
03537269232

فکس
03537269239
ساعات بازگشایی
9 صبح تا 14:30
عصر 17:30 تا 22

توضیحات
هر آنچه از دنیای رایانه میخواهید

فروشگاه ما

گیتی پخش رایانه
یزد بلوار صدوقی جنوبی روبروی بانک ملی
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
03537269232

فکس
03537269239
ساعات بازگشایی
9

تماس با ما
کد امنیتی